Wniosek

1. Parametry pożyczki

2. Dane osobowe

Adres korespondencyjny

3. Informacje o zatrudnieniu

4. Informacje uzupełniające

5. Informacje o zobowiązaniach

6. Informacje o dochodach i banku

Zaznacz wszystkie.
Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Serwisu oraz Polityką prywatności (regulaminu serwisu, polityką prywatności). *
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę udzielam pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S. A. z prośbą o udostępnienie informacji (więcej). *
Chcę otrzymywać informacje handlowe dotyczące produktów pożyczkowych środkami komunikacji elektronicznej. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (więcej). *